Kloakarbejde

Som aut. kloakmester udfører vi:

 

  • Etablering af afløbsinstallation og ledninger
  • Renovering af afløbsinstallation og ledninger
  • Kloak i det åbne land – Nedsivningsanlæg og biologisk minirensningsanlæg.
  • Lokal afvikling af regnvand “LAR” – Nedsivning i faskine eller udledning i regnbed.
  • Dræning af bygværker.
  • Montering af rottespærer
  • Udførsel af afløbstekniske tegninger ved eks. ændring, nyetablering eller renovering af afløbsinstallation.